Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ja yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Tehtävänämme on palvella asiakkaitamme vastuullisesti, tehokkaasti ja ihmisläheisesti. Toimintamme nojaa henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin, taloudelliseen kannattavuuteen, ympäristöasioiden laaja-alaiseen huomioimiseen sekä läpinäkyvään ja tehokkaaseen johtamiseen ja yrityskulttuuriin.

ISS toimii valtakunnalli­sesti noin 300 kunnassa ja työllistää lähes 8 000 työntekijää.

ISS auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat tavoitteensa luomalla palveluratkaisun, joka koostuu siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalveluista sekä muista näihin liittyvistä tukipalveluista. ISS vastaa asiakkaidensa tarpeisiin kiinteistöjen koko elinkaaren ajan: aina suunnittelusta käytön aikaisiin ylläpito- ja käyttäjäpalveluihin.

ISS:lle on tärkeää tuntea asiakkaan toimintaympäristöt, perehtyä asiakasorganisaatioidensa ydintoimintaan ja näin rakentaa asiakkaan näköisiä kokonaispalveluratkaisuja. Tavoitteenamme on huolehtia kokonaisvaltaisesti yhä laajemmista ja vaativammista palvelukokonaisuuksista, jolloin asiakkaamme voivat vapauttaa omia voimavarojaan ja keskittyä omaan ydintoimintaansa.

ISS:n strategisena kulmakivenä on johtaa ihmisiä niin, että heillä näkyy oman toimenkuvansa puitteissa henkilökohtainen läsnäolo ja ratkaisukyky – The Power of the Human Touch.

ISS toimii valtakunnallisesti noin 300 kunnassa ja työllistää noin 8 000 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii 74 maassa.


1.1.1 ISS-konserni ja omistus

ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/S toimii 74 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2017 oli 10,73 miljardia euroa. ISS työllistää 488 946 henkilöä.

ISS-konsernin pääomistajat Artisan Partners Limited Partnership, KIRKBI Invest A/S ja BlackRock Inc. omistavat yhteensä noin 27 prosenttia ISS-konsernista. ISS on listautunut maaliskuussa 2014 Kööpenhaminan pörssiin (NASDAQ OMX Copenhagen).


1.1.2 ISS:n palvelut

ISS tarjoaa asiakkailleen integroituja kokonaispalveluratkaisuja sekä yksittäis- ja monipalveluita asiakkaiden tarpeen mukaan.

ISS tarjoaa asiakkailleen integroituja kokonais­palveluratkaisuja sekä yksittäis- ja moni­palveluita asiakkaiden tarpeen mukaan.

Kiinteistöpalvelut

ISS tuottaa liike- ja toimistokiinteistöjen sekä teollisuuden ja julkisten kiinteistöjen teknisiä huoltopalveluita, korjauspalveluita ja uudistamishankkeita. ISS:llä on saumaton ja katkeamaton palveluketju kiinteistön suunnittelusta hallintaan ja ylläpitoon, koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Kiinteistöhuolto varmistaa päivittäin kiinteistön toimivuuden, tekee ennakkohuollot sekä huolehtii piha- ja viheralueista. Tekniset palvelut varmistaa, että sähkötekniikka, kylmätekniikka, paloturvallisuus, rakennusautomaatio, LVI-tekniikka, tele- ja turvajärjestelmät sekä korjaustyöt hoituvat ympäri Suomen olevissa kohteissamme.

Energia- ja ekotehokkuuspalvelut hoitavat kiinteistöjen olosuhde- ja energianhallintapalvelut. Tilapalvelut tarjoaa toimintaympäristöjen kehitystä, sisustussuunnittelua, tilasuunnittelua ja tilahallintaa kaikkiin ympäristöihin.

Jokaisen projektin läpiviennistä vastaa ammattitaitoinen työn johto.

Siivouspalvelut

ISS siivoaa toimitilat ja muut kiinteistöt arjessa niin, että asiakkaiden henkilöstö saa työskennellä siistissä, viihtyisässä ja turvallisessa työympäristössä. ISS panostaa erityisesti siihen, että myös asiakkaiden omat asiakkaat kokevat ISS:n asiakaspalvelun myönteisesti. Arjessa suoriutumista havainnoidaan jatkuvasti. Niin voidaan reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kehittää palvelujen sujuvuutta ja vaivattomuutta.

Ruokailupalvelut

ISS tarjoaa ruokailupalveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Jokainen henkilöstöravintola ja ateriapalvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Palvelu joustaa tarpeiden muuttuessa ja kehittyy yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

ISS:n henkilöstöravintoloiden tarjonta sisältää lounasruokailupalvelut, kokous- ja edustuspalvelut sekä kahvilapalvelut. Kunnille ja kaupungeille tarjotaan ateriapalveluita päiväkodeissa, oppilaitoksissa sekä hoito- ja hoivapalveluissa.

Jokainen henkilöstöravintola ja ateriapalvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Turvallisuuspalvelut

Osana kokonaispalveluratkaisuaan ISS tarjoaa turvallisuuspalveluita, joita tuotetaan yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa. Turvallisuuspalveluissa yhdistyvät asiantuntija- ja vartiointipalvelut, turvallisuusjärjestelmät sekä tekniikkaan liitetyt etäkäyttöpalvelut. Perinteisten vartiointipalveluiden lisäksi ISS tuottaa kokonaisturvallisuuden ratkaisuja, joissa yhdistyvät strategiset, taktiset ja operatiiviset turvallisuuden tasot.

Tukipalvelut

ISS:n tukipalvelut liittyvät kiinteästi asiakkaiden omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Ne voivat vaihdella esimerkiksi toimiston tukipalveluista logistiikkapalveluihin.

Lue lisää ISS:n palveluista

ISS:llä laatua arvioidaan 100 kertaa päivässä

Laatu ja lupausten lunastaminen ovat ISS:läisille kunnia-asioita, joista ei tingitä. Kaiken takana on huolellisesti laadittu ja alati kehittyvä laadunarviointijärjestelmä. ISS:n palveluiden laatu on määritelty ytimekkäästi: laatua on se, että kohteessa on tehty kaikki, mitä asiakkaalle on luvattu.

– Laadunarvioinnissa tutkitaan, onko palvelu suoritettu palvelukuvauksen mukaisesti, löytyykö kohteesta sopimukseen kuulumattomia tarpeita ja ovatko työvälineet, vaatetus ja käyttäytyminen palvelukuvauksen mukaisia, kertoo ISS Palveluiden laatupäällikkö Veli-Matti Simola.

Laadunarvioinnin on tarkoitus auttaa työntekijää tekemään työnsä paremmin ja antaa esimiehelle tärkeää tietoa siitä, mihin on jatkossa syytä panostaa. Asiakkaat hyötyvät niin ikään arvioinnista, koska se lisää luottamusta ISS:n toimintajärjestelmiin ja omaan työnvalvontaan.

Vuonna 2017 laadunvalvonnassa otettiin käyttöön mobiilisovellus, johon havainnot voi merkitä kätevästi. Uusi sovellus on korvannut tähän asti tabletilla tai käsin esimiehen tulostamalle raporttipohjalle täytetyt arviointilomakkeet, joista tiedot on syötetty myöhemmin järjestelmään. Sovelluksen etu on, että se toimii myös offline-tilassa. Se helpottaa laadunvalvontaa esimerkiksi isoissa teollisuuslaitoksissa, joissa mobiiliverkko on usein heikko.

Arvioinnin suorittamisesta vastaa ISS:n edustaja, joka valitsee arvioitavat osa-alueet, suorittaa arvioinnin, kirjaa havainnot ja määrittelee korjausaikataulun. Käytännössä arviointi kestää korkeintaan parikymmentä minuuttia. Myös asiakkaan ääntä kuullaan, ja hän hyväksyy ISS:n korjausaikatauluehdotuksen.

– Hyvässä arviointiraportissa on selkeästi kirjattuna havainnot ja poikkeamien korjausaikataulu sekä korjauksista vastaavien henkilöiden nimet. Arvosana on toissijainen asia, Simola summaa.

ISS Palveluiden laatua ohjataan myös ulkoisilla auditoinneilla. ISS:lle on myönnetty juuri ISO 9001 -laatusertifikaatit, ISO 14001 ympäristöjohtamisen sertifikaatti sekä uusina ISO 22000 elintarviketurvallisuuden sertifikaatti ja OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen sertifikaatti.

Liikevaihto / liikevoitto

Liikevaihto

Työntekijämäärän suhde liikevaihtoon

Työntekijät
Liikevaihdon jakauma

Tämän raportin taloudelliset luvut sisältävät kaikki ISS-yhtiöt Suomessa. Luvut sisältyvät ISS A/S -konsernin julkaisemaan konsernitilinpäätökseen.


ISS Palvelut 2015 2016 2017
* Työntekijämäärä sisältää koko ISS Palveluiden henkilöstön.
Liikevaihto, milj. euroa 503 487 420
Liikevoitto, milj. euroa 37 39 35
Liikevoitto, % 7,4 7,9 8,4
Liikevaihdon kasvu, % -0,6 -3,2 +0,42
Työntekijämäärä vuoden lopussa* 10 173 9 946 7 908
Kesätyöntekijöitä 1 053 1 086 800
Maksetut verot, milj. euroa 5,5 4,9 5,5
Henkilöstökulut, milj. euroa 309 304 243
Palkkojen osuus henkilöstökuluista, % 80 80 81
Maksetut palkat, milj. euroa 248 243 198
Palkoista ennakonpidätyksiä, milj. euroa 50,6 49,9 40,5
Eläkemaksuja, milj. euroa 46 44 35
Muut henkilöstökulut, milj. euroa 15 16 10
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut, milj. euroa 153 143 139
Investoinnit, milj. euroa 5,9 5,4 4,1
Nettorahoituskulut, milj. euroa 2,6 1,9 1,6
Arvonlisäverot, milj. euroa 82,9 81,4 67,0
 
 

Tammikuu

ISS Company Day -päivä
 

ISS Company Day -päivän aikana kiinteistöpalvelualan ammattilaiset perehdyttävät ISS:n johtajia työnsä arkeen. Company Dayhin osallistui ISS Suomen johtajia kaikilta liiketoiminta-aloilta sekä kehitys- ja tukiyksiköstä. He työskentelivät asiakkaiden luona siivous-, kiinteistön ylläpito-, turvallisuus-, ruokailu- ja tukipalveluiden tehtävissä. Katso video

.
 
 

Helmikuu

Kansallinen 112-päivä
 

Kansallista 112-päivää vietetään 11.2. Päivä on turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. Kampanjan avulla halutaan kiinnittää suomalaisten huomio tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. ISS osallistui teemapäivään aiempien vuosien tapaan.

 
 

Maaliskuu

Vastuullinen kesäduuni 2017r
 

ISS osallistui jälleen Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjaan. Valtakunnallisella kampanjalla edistetään nuorten pääsyä työelämään ja varmistetaan positiivinen kesätyökokemus.

 
 

Huhtikuu

IAOP
 

Maailmanlaajuinen ulkoistamisen ammattilaisten etujärjestö IAOP myönsi ISS:lle viisi tähteä eli korkeimman mahdollisen luokituksen. ISS saavutti Global Outsourcing 100 -listan kärkisijan viidettä vuotta peräkkäin. Yhtiö saavutti myös Super Star -luokituksen eli on saanut tähden kaikissa arviointikategorioissa ja pysynyt arviointien kärkijoukoissa vähintään viisi vuotta.

 
 

Toukokuu

Taitaja 2017
 

ISS:n ammattilaiset olivat mukana tuomareina ja lajiohjauksessa Taitaja2017:ssä eli ammattitaidon SM-kilpailuissa. Tapahtuman tarkoitus on tuoda esiin ja kehittää nuorten ammattitaitoa. Kilpailu järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa 15.–18. toukokuuta. ISS tarjosi kesätyöpaikan neljälle Puhdistuspalvelut-kategorian finalistille.

 
 

Kesäkuu

Zero Waste Challenge
 

ISS osallistui kansainväliseen kestävän kehityksen viikkoon, joka huipentui ISS:n globaaliin Zero Waste -päivään Maailman Ympäristöpäivänä 5.6.2017. Kampanja haastoi jokaisen viettämään yhden päivän roskaa tuottamatta. Kampanjaan osallistui 12 566 ISS:läistä 65 eri maasta.

 
 

Heinäkuu

Pysy hyvissä voimissa
 

ISS-konsernin globaalin työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristövision nimi on Suunta 100. Kesän aikana käynnistettiin Suunta 100 -terveyskampanja, jonka tarkoitus on kannustaa työntekijöitä ylläpitämään terveyttään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.

 
 

Elokuu

Suomen luonnon päivä
 

Elokuussa ISS vietti kansallista Suomen Luonnon päivää, jota toteutettiin 100 päivää ennen Suomen 100-vuotista itsenäisyyspäivää. ISS:n pääkonttorilla ohjeistettiin henkilöstöä ja vierailijoita jätteiden synnyn ehkäisyyn ja tehokkaampaan lajitteluun luontoaiheisen tietovisailun avulla.

 
 

Syyskuu

Bureau Veritas
 

Bureau Veritas myönsi ISS:lle neljä sertifikaattia, joista uusina ISS Palveluiden valtakunnalliset OHSAS 18001 -työturvallisuus- ja työterveys-sertifikaatti sekä ISO 22000:2005 -elintarviketurvallisuussertifikaatti. ISS:llä on näiden lisäksi ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmäsertifikaatti ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatti. Sertifikaatit toimivat todistuksena siitä, että ISS toimii laadukkaasti ja lupaustensa mukaisesti.

 
 

Lokakuu

Oppisopimus
 

ISS toimi valtakunnallisen oppisopimusviikon kumppanina. Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti tai täydentää osaamistaan. ISS kouluttaa oppisopimuksella osaajia kaikkiin palveluihin: siivoukseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja ruokailupalveluihin.

 
 

Marraskuu

ISS Global Management Trainee -ohjelma
 

ISS Global Management Trainee -ohjelman hakuaika alkoi. 1,5-vuotinen ohjelma on tarkoitettu vastikään korkeakoulusta valmistuneelle tulevaisuuden johtajalle, joka haluaa lähteä tekemään ISS:stä maailman parasta palveluyritystä. Mukana on 30 ISS-maata, ja globaalisti ohjelmaan valitaan lähes 60 valmennettavaa.

 
 

Joulukuu

Icehearts
 

Joulukuussa pääkonttorilla järjestettiin vähävaraisille lapsille suunnattu Joulupuu-joululahjakeräys. Lisäksi asiakkaat kutsuttiin perinteisesti jouluglögitapahtumaan, jossa kirjoitimme yhdessä joulukortteja. ISS lahjoitti jokaisen kortin mukana elokuvalipun Icehearts ry:n toiminnassa mukana oleville nuorille.

Jukka Jäämaa

ISS Palveluiden toimitusjohtaja
Jukka Jäämaa.

Vuosi 2017 oli ISS Palveluille nousujohteinen. Veimme tammikuussa päätökseen edellisen vuoden puolella aloitetut yhteistoimintaneuvottelut, joiden päätteeksi organisoiduimme uudelleen, johtoryhmää myöten. Muutokset eivät ole koskaan helppoja, mutta yhä useammin ne ovat välttämättömiä. Toteuttamamme toimenpiteet ja strategiamme mukainen keskittyminen kokonaispalveluratkaisumme kehittämiseen johti siihen, että vuoden päätteeksi saatoimme todeta pitkästä aikaa olevamme kasvuyritys.

Kasvu-uralle pääsy on ollut kovan työn tulos. Palkinto työstä on se, että nyt voimme entistä innokkaammin tehdä lisää töitä: meillä on mahdollisuus investoida siihen, että pystymme kehittymään ja kehittämään toimintaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa maailmassa ei voi haikailla menneeseen eikä pysähtyä tähän hetkeen. Katseemme onkin tiiviisti digitalisoituvassa tulevaisuudessa. Asiakkaat vaativat meiltä ja me vaadimme itseltämme innovatiivisuutta, edelläkävijyyttä.

Vuoden aikana pääsimmekin monen asiakkaan kanssa sekä kokeilemaan että ottamaan vakituiseen käyttöön monia edistyksellisiä ratkaisuja, muun muassa ultrapuhtaan veden, robotti-imurin ja yläpölyimurin, joista kerromme tässä yritysvastuuraportissa. Näissä yhdistyy asiakkaamme ja henkilöstömme kokema hyöty. Ne myös osaltaan edistävät työturvallisuutta ja ergonomisia työskentelytapoja.

Vuonna 2017 meille sattui 25 prosenttia edellisvuotta vähemmän tapaturmia. Turvallinen tapa olla, elää ja työskennellä on juurtumassa yritykseemme, meidän jokaisen asenteeseen. Siitä olen ylpeä.

Tavoitteellisesti kohti visiotamme

ISS:llä turvallisuus merkitsee paitsi sitä, että pääsemme terveinä kotiin joka päivä, myös sitä, että asiakkaidemme yritysturvallisuus on taattu. Jokainen ISS:läinen käy ensimmäisenä työpäivänään turvallisuuskoulutuksen. Turvallinen, harkittu ja laadukas toiminta perustuu asenteen ohella tietämykseen ja ymmärrykseen. Vuonna 2017 teimme myös paljon tutkimusta ja taustatyötä sen varmistamiseksi, että valmiutemme EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukaiseen toimintaan ovat kunnossa.

Mittaamme vuosittain asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttämme. Siinä missä asiakastyytyväisyytemme jälleen parani, henkilöstökyselyssä saimme tuloksen, joka vaati analysointia. Henkilöstömme tyytyväisyys yrityksemme toimintaan parani kaikilla mittaamillamme osa-alueilla. Kuitenkin suositteluindeksi, niin sanottu NPS-luku, laski hieman ja oli nyt 31.

Teknisesti lasku johtui siitä, että sekä kaikkein korkeimpien että kaikkein kriittisimpien arvosanojen määrä väheni. Huolellisen analyysin jälkeen tulkitsimme osin ristiriitaisia tuloksia siten, että me ISS:läiset vaadimme yritykseltämme, itseltämme ja toisiltamme aiempaa enemmän. Näemme tämän myönteisenä kehityksenä: Visionamme on tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi. Tämä vaatii jatkuvaa parantamista, kehittymistä ja myös tavoitteiden nostamista.

Nykyiset ja tulevat ISS:läiset ovat tärkein voimavaramme

Palveluyrityksenä ja yhtenä Suomen suurimmista yksityisen sektorin työnantajista tärkein voimavaramme ovat 8 000 ammattilaistamme, jotka edustavat 75 kansallisuutta. Heidän ja tulevien ISS:läisten tavoittaminen on meille tärkeää.

Vuonna 2017 panostimmekin esimiestyön kehittämiseen ja avoimemman, viestivämmän yrityskulttuurin rakentamiseen. Tätä työtä jatkamme myös tänä vuonna. Sisäisen viestinnän tueksi otimme käyttöön uuden intranetin, ja koko henkilöstöämme palveleva, helmikuussa 2016 lanseerattu töISSä-digilehti sekä tuplasi että vakiinnutti lukijakuntansa.

Jotta osaamme palkata oikeat ihmiset oikeisiin asiakaskohteisiin, otimme vuoden 2017 aikana rekrytointitoiminnon takaisin talon sisälle ulkopuolisilta kumppaneiltamme. Uskomme, että ISS:n tavat, toiveet ja tavoitteet tuntevat rekrytoinnin ammattilaiset löytävät tarpeitamme vastaavat osaajat parhaiten.

Luottamalla ammattilaisiimme luomme palvelun, joka vie asiakkaamme tavoitteisiinsa – tämä on meidän missiomme, meidän tehtävämme, myös vuonna 2018.

Helsingissä maaliskuussa

Jukka Jäämaa
Toimitusjohtaja
ISS Palvelut


Johtajat käytännön töissä Company Dayssä

Kalevi olikin pomo piilossa!

ISS Company Day on päivä, jolloin kiinteistöpalvelun ammattilaiset perehdyttävät ISS:n johtajia työnsä arkeen. Miten asiakaspalvelu, siivous ja kiinteistöhuolto sujuivat toimistotöihin tottuneilta? Sitä pääsivät kokeilemaan muiden muassa toimitusjohtaja Jukka Jäämaa, talousjohtaja Seppo Haapalainen, Kiinteistön ylläpitopalvelut -liiketoimintayksikön johtaja Riku Kolari sekä henkilöstöjohtaja Sari Suono.

Näin heiltä sujui vuoden 2017 Company Day.

Oikeat otteet

Toimitusjohtaja Jukka Jäämaan päivä alkaa Keilalahden kampukselta, jossa palveluohjaaja Liivia Mustonen vastaa toimitusjohtajan perehdyttämisestä. Ensin vedetään suojahansikkaat käsiin, sitten töihin.

Jäämaan työpäivän aikana tutuksi tulevat niin kahvipisteen alakaappien pyyhintä kuin moppauskin. Mustonen vastaa siitä, että työtehtävien lisäksi perehdytään myös hyvään ergonomiaan. Jäämaa kyselee kiinnostuneena Mustosen päivittäisistä työtehtävistä.

– Moppi pitää säätää oikealle korkeudelle, kasvojen tasalle, jotta ote on ergonominen. Muista myös välillä vaihtaa järjestystä, niin et tee työtä vain toista puolta rasittaen, Mustonen muistuttaa.

Data työkaluna

Tiedon pääkonttorin aulassa Jäämaa tutustuu ISS:n asiakaspalvelijana työskentelevän Teea-Kaisa Vikiön tehtäviin. Vikiö perehdyttää toimitusjohtajan neuvotteluhuoneiden varausjärjestelmien toimintaan, puheluiden hoitamiseen ja asiakkaiden digitaaliseen kirjautumisprosessiin.

Tiedon pääkonttori on Intelligent Building ja kerää nimensä mukaisesti jatkuvasti tietoa siitä, miten rakennuksessa liikutaan ja mitkä neuvotteluhuoneet ovat vapaina. ISS:n asiakaspalvelijat hyödyntävätkin dataa asiakaskohtaamisissaan.

– Kun asiakas tulee sisään, autamme häntä ilmoittautumaan itsepalvelupisteellä. Voimme tarkistaa sovelluksesta, missä vastaanottava henkilö liikkuu ja voimme ohjata vieraan kokouskeskukseen, asiakaspalvelija Lea Ryhänen kertoo asiakaspalvelua auttavasta järjestelmästä.

Monipalvelua Pohjois-Tapiolassa

Toimitusjohtaja Jäämaan ahertaessa Keilaniemessä talousjohtaja Seppo Haapalainen käynnistelee työpäiväänsä palveluohjaaja Eija Salosen opastuksessa. Ensimmäisenä vuorossa on frankkeeraus eli päivän postin leimaaminen postimaksukoneella.

Monipalvelukohteessa riittää tekemistä, ja postipalveluiden lisäksi Haapalainen pääsee tutustumaan yhdistelmäkoneeseen. Haapalaisen ohjaaja Ülle Narusk valvoo vieressä työturvallisuutta – ja sitä että lattiat puhdistuvat kunnolla.

Myös aulapalvelut tulevat tutuksi Valpuri Pallaskorven ohjauksessa. Asiakaspalvelu ja kulkukorttien ojentaminen sujuvat Haapalaiselta tottunein ottein ja hymy huulilla.

Työturvallisuushavaintoja Espoossa

Kiinteistön ylläpitopalvelut -liiketoimintayksikön johtaja Riku Kolari pääsee heti aamusta kiinni kiinteistöhuollon arkeen: magneettimatto pitää irrottaa lattiasta ruuvimeisselillä. Likaiset palat lähtevät huoltoon ja puhtaat naputellaan paikalleen. Seuraavaa työtehtävää ei tarvitse odottaa kauan, sillä vessan tukkeutunut lavuaari odottaa karhupumppukäsittelyä.

Samalla Kolari saa pikaperehdytyksen työturvallisuuteen, sillä aukaisuun tarvittava aine saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja. Kolari on varautunut turvallisuushavaintolomakkeilla, joihin havainnot voi kirjata heti ylös.

Postikierroksella

Helsingissä Alvar Aallon kadulla henkilöstöjohtaja Sari Suono käärii ruskeaa pahvia paketin ympärille. Paketin sisältö on särkyvaää, ja postittaja Aleksi Lehtinen pitää huolta, että varoitusteippiä kiedotaan tarpeeksi koko paketin ympärille.

UPM:n pääkonttorilla on ISS:n monipalveluratkaisu, mutta tällä kertaa Sari Suono keskittyy postittamiseen. Pian paikalle saapuukin lähetys, joka skannataan läpivalaisulla. Päivän päätteeksi Suono pääsee osallistumaan postikierrokselle toimistokerroksiin hakemaan kaikki lähtevät kirjeet.

Kaikessa ISS:n toiminnassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

1. Lakien noudattaminen

Paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan aina.

2. ISS:n arvot ja johtamisen periaatteet

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa ISS:n yhteisesti määriteltyjä arvoja – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu. Lisäksi ISS on määritellyt yhteiset johtamisen periaatteet. Esimiesten tehtävä on johtaa toimintaansa arvojen ja johtamisen periaatteiden mukaisesti.

3. ISS:n eettiset periaatteet (Code of Conduct)

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa myös ISS:n eettisiä periaatteita. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että ISS:n liiketoimintaa johdetaan eettisten periaatteiden mukaisesti ja että henkilöstö tuntee ne ja noudattaa niitä. Eettiset periaatteet on päivitetty vuonna 2010 yhdenmukaisiksi YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa. Ne on lisäksi arvioitu ja päivitetty vuonna 2013. Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita hyväksyessään työehtonsa ISS:n kanssa. ISS:llä on käytössä Speak Up -menetelmä, jossa työntekijät voivat ilmiantaa eettisiä periaatteita tai lakeja rikkovan menettelyn.

ISS:n tapa toimia – The ISS Way – määrittelee kaikille yhteiset toimintatavat.

4. Politiikat ja toimintaohjeet

ISS:n toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden noudattaminen on ISS:n maajohdon vastuulla ja jokaisen työn perusta. ISS:n Suomessa määrittelemä toimintapolitiikka kuvaa, miten yrityksen toimintaa ohjataan ja johdetaan niin, että yrityksen asettamat tavoitteet ja päämäärät toteutuvat. Toimintapolitiikan tueksi on määritelty ja dokumentoitu ISS:n toimintajärjestelmä.

ISS:n toimintajärjestelmä on kuvaus ISS:n tavasta toimia (The ISS Way). Toimintajärjestelmä määrittää yhdessä sovitut toimintatavat, jotka selkeyttävät ja yhtenäistävät organisaation toimintaa ja sen myötä parantavat ISS:n kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Toimintajärjestelmän avulla ISS:

 • varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja asiakkaalle annetun arvolupauksen toteutumisen
 • varmistaa henkilöstön tyytyväisyyden, osaamisen ja työhyvinvoinnin systemaattisen kehittämisen
 • varmistaa päivittäisten toimintaprosessien sujuvuuden, yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden koskien kaikkia palveluita, yksiköitä ja paikkakuntia
 • varmistaa ISS:n liiketoiminnan vastuullisuuden ja turvallisuuden
 • luo pohjan systemaattiselle toiminnan kehittämiselle sekä jatkuvalle parantamiselle jakamalla parhaita käytäntöjä palveluiden ja yksiköiden välillä

ISS:n sertifioitua toimintajärjestelmää parannetaan jatkuvasti hyödyntämällä palautetta ja arviointeja. Toimintajärjestelmä perustuu seuraaviin standardeihin:

 • ISO 9001:2015, laadunhallintajärjestelmät
 • ISO 14001:2015, ympäristöjärjestelmät
 • ISO 22000:2005, elintarviketurvallisuusjärjestelmät
 • OHSAS 18001:2007, työterveys- ja -työturvallisuusjohtamisjärjestelmät

Toimintajärjestelmä kuvaa toiminnan prosessit, mittaamisen, organisaation toimintaperiaatteet ja sen, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmässä määriteltyjen prosessien, dokumenttien, tietojärjestelmien, lomakkeiden, mallien ja ohjeiden avulla uudet ja nykyiset työntekijät tietävät, kuinka heidän kuuluu toimia ISS:n tavalla.

ISS:lle myönnetyt sertifikaatit kertovat laadukkaasta työstä

Päivä pomon kintereillä
"Nämä sertifikaatit ovat meille tärkeitä välitodistuksia siitä, että teemme asioita lupaustemme mukaisesti", sanoo Jukka Jäämaa.

Bureau Veritas myönsi syyskuussa 2017 ISS:lle neljä sertifikaattia, joista uusia ovat ISS Palveluiden valtakunnalliset OHSAS 18001 -työturvallisuus- ja työterveyssertifikaatti sekä ISO 22000:2005 -elintarviketurvallisuussertifikaatti.

– Nämä sertifikaatit ovat osoitus ISS:n tavoitteesta tulla maailman parhaaksi palveluyritykseksi ja parhaaksi myös turvallisuusasioissa, sanoo sertifiointiyksikön johtaja Salla Punkari Bureau Veritaksesta.

Punkarin mukaan ISS:llä tehdyissä auditoinneissa erityisiä helmiä olivat työhyvinvointia edistävä VoimISSa-treeni sekä työntekijöiden haastattelut, joissa kuului vahva osaaminen ja ammattitaito. Esiin nousi myös ISS:n positiivinen asenne poikkeamien vastaanottamiseen kehityskohteina.

ISS:n toimitusjohtaja Jukka Jäämaa on tyytyväinen auditointien tulokseen.

– Nämä sertifikaatit ovat meille tärkeitä välitodistuksia siitä, että teemme asioita lupaustemme mukaisesti. Matka maailman parhaaksi jatkuu. Saimme hyviä ideoita siihen, miten voimme edelleen kehittää toimintaamme. Työturvallisuuskulttuuriin olemme panostaneet viime aikoina voimakkaasti, ja sen vuoksi OHSAS 18001 -työturvallisuus- ja työterveyssertifikaatti tuntuu erityisen hienolta saavutukselta, Jäämaa toteaa.

ISS:lle 20.9.2017 luovutetut sertifikaatit

 • ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmäsertifikaatti (Kiinteistö- ja toimitilapalvelut sisältäen siivouspalvelut, kiinteistön ylläpitopalvelut valtakunnallisesti)
 • ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmäsertifikaatti (Kiinteistö- ja toimitilapalvelut sisältäen siivouspalvelut, kiinteistön ylläpitopalvelut, ruokailupalvelut valtakunnallisesti)
 • OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmäsertifikaatti (Kiinteistö- ja toimitilapalvelut sisältäen siivouspalvelut, kiinteistön ylläpitopalvelut, ruokailupalvelut valtakunnallisesti)
 • ISO 22000:2005 Elintarviketurvallisuuden sertifikaatti (Siivouspalvelut elintarviketeollisuudelle)
Konsernin sisäinen tarkastus valvoo säännöllisesti, että ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemiä ohjeita.

ISS Suomi oli vuonna 2017 osa ISS-konsernin Northern Europe -liiketoiminta-aluetta. Konsernin johdon ja sen hallituksen päätösten toimeenpanoa Suomessa seuraa liiketoiminta-alueen johto tiiviissä yhteistyössä ISS Suomen johdon kanssa. ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemää hallintotapaohjeistusta ja täydentää sitä tarvittaessa maakohtaisella ohjeistuksella. Konsernin sisäinen tarkastus valvoo säännöllisesti, että ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemiä ohjeita.

Vuoden alussa ISS Palvelut Oy:n hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Troels Bjerg sekä jäsenet Bjørn Raasteen ja Jørn Vestergaard. Joulukuussa Bjørn Raasteen siirtyi pois hallituksesta, ja hänen tilalleen valittiin Barbara Fiorini Due. Hallituksen jäsenistä kaksi on miehiä ja yksi on nainen. Yksi hallituksen jäsenistä on yli 50-vuotias, kaksi muuta alle 50-vuotiaita.

Vuoden aikana johtoryhmässä tapahtui seuraavat henkilömuutokset: tammikuussa Siivous ja monipalvelut -liiketoimintayksikön johtajaksi nimitettiin Tuomo Saramaa. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta poistuivat Taina Huttunen ja Peter Westermarck. Mika Martola siirtyi myyntiorganisaatioon.

Vuoden 2017 lopussa johtoryhmän jäseninä olivat toimitusjohtaja Jukka Jäämaa, talousjohtaja Seppo Haapalainen, henkilöstöjohtaja Sari Suono-Rasehorn, myyntijohtaja Marja Oikarinen sekä liiketoimintajohtajat Jukka-Pekka Tilus, Tuomo Saramaa ja Riku Kolari. Johtoryhmän jäsenistä kaksi on naisia ja viisi miehiä. Kolme jäsentä on 30–50-vuotiaita ja neljä jäsentä yli 50-vuotiaita.

Vuonna 2017 johtoryhmä kokoontui 11 kertaa.

Organisaatio 2016
ISS:n strategiset vastuullisuustavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle osana liiketoimintastrategiaa.

Yritysvastuun näkökulmat otetaan huomioon sekä päivittäisissä johtamiskäytänteissä että liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa. ISS:n strategiset vastuullsuustavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle osana liiketoimintastrategiaa, joka käsitellään johtoryhmässä ja hyväksytään hallituksessa. Siitä johdetaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan vuositavoitteet ja toimenpiteet liiketoimintayksiköittäin. Niiden toteutumista seurataan yksiköiden johtoryhmissä osana ISS:n johtamisjärjestelmää ja koko organisaation tasolla vuosittain erillisissä johdon katselmuksissa.

Vastuullisuustavoitteita toteutetaan myös yksikkötasolla. Jokainen esimies vastaa muun muassa henkilöstöön liittyvien tavoitteiden, kuten tapaturmataajuuden vähentämisen toteutumisesta sekä taloudellisesta kannattavuudesta omassa yksikössään.

Yritysvastuun toteutumisesta vastaa yrityksen johtoryhmä. Johdon edustajana, päätöksentekijänä ja vastuullisuustoimenpiteiden toteuttajana toimii HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) -ohjausryhmä, jossa puhetta johtaa henkilöstöjohtaja. HSEQ-ohjausryhmä huolehtii, että vastuullisuusasiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

Osana ISS:n johtamisjärjestelmää ISS suorittaa auditointeja omaan toimintaansa liittyen sekä erikseen sovitusti yhdessä asiakkaan tai hänen nimeämänsä edustajan kanssa. Auditoinneilla varmistetaan ISS Palveluiden yhtenäinen tapa toimia eri palveluissa. Auditoinneilla myös todennetaan ISS:n johtamisjärjestelmän toimivuus ja soveltaminen käytännössä sekä tutkitaan, täyttääkö toimintajärjestelmä standardien (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ja ISO 22000), lakien ja viranomaismääräysten vaatimukset. Auditointien tuloksia ja niissä tehtyjen havaintojen pohjalta käynnistettyjen ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti HSEQ-ohjausryhmän johdon katselmuksissa.


1.7.1 Vastuullisuuspolitiikka

ISS on sitoutunut kestävän taloudellisen kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen seuraavasti:

Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun emmekä suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää.

Työelämän periaatteet ja ihmisoikeudet

 • Olemme hyvä työnantaja.
 • Toimimme henkilöstömme, paikallisen yhteisön ja koko yhteiskunnan kanssa parantaaksemme henkilöstömme elinoloja tavoilla, jotka tukevat kestävää kehitystä ja liiketoimintaamme.
 • Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun emmekä suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää.
 • Kunnioitamme työntekijöiden työehtosopimusoikeutta ja oikeutta liittyä ammattiyhdistysliikkeisiin.
 • Noudatamme vähimmäispalkkavaatimuksia ja yleisiä työaikamääräyksiä.
 • Emme suvaitse emmekä käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodoissa.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 • Tarjoamme henkilöstöllemme asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.
 • Harjoitamme ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa.

Liiketoiminnan etiikka

 • Noudatamme liiketoiminnassamme lakia.
 • Kilpailemme rehellisesti ja pelkästään palvelujemme laadulla.
 • Vastustamme korruptiota ja lahjontaa.
 • Toimimme hyvän yritysjohtamisen periaatteiden mukaisesti.

ISS varmistaa, että sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja eettiset sitoumukset näkyvät asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

ISS Palveluiden toiminnan ja vastuullisuuden kannalta korostuvat erityisesti seuraavat asiat:

 • Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia
 • Henkilöstön hyvinvointi
 • Ympäristötehokkuus arjessa
 • Asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Panostamme voimakkaasti toimintamme vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen.

ISS kartoitti ja päivitti keväällä 2015 toimintansa vaikutuksia sekä olennaiset vastuullisuusteemat sisäisen työskentelyn sekä sidosryhmätutkimuksen avulla. Edellinen vastaava kartoitus oli tehty vuonna 2012. Prosessi oli osa ISS:n toiminnan kehittämistä sekä siirtymistä GRI:n G4-pohjaiseen yritysvastuuraportointiin. Seuraava toiminnan vaikutusten arviointi ja olennaisuusanalyysi tehdään vuonna 2018. Samalla yritysvastuuraportoinnissa siirrytään GRI Standardien käyttöön.

Lue lisää olennaisuusanalyysista

Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia

ISS panostaa voimakkaasti oman toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. ISS vastustaa harmaata taloutta ja korruptiota.

Lue lisää ISS:n toimintaperiaatteista:
1.5 Johtaminen
5.3 Harmaan talouden torjunta
5.5 Vastuullisuus hankinnoissa

ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

Henkilöstön hyvinvointi

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta. Siksi henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden turvaaminen on keskeinen osa ISS:n johtamisperiaatteita.

ISS:n henkilöstöstrategia perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen, henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä siihen, että oikeat ihmiset toimivat oikeilla paikoilla. Hyvä esimiestyö on keskeistä myös henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation lisääjänä. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan alan paras tuki ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään: ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

ISS panostaa työntekijöidensä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Omien työntekijöidensä kouluttamisella ja esimerkiksi ympäristötietoisuuden lisäämisellä ISS voi vaikuttaa kaikkien 8 000 työntekijänsä sekä heidän perheidensä ja läheistensä elämään.

Lue lisää ISS:n henkilöstövastuusta

Vastuu ympäristöstä

Ympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia. ISS:llä on käytössä Bureau Veritas Certificationin myöntämä valtakunnallinen, kaikki tuotetut kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava sertifioitu ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Lue lisää ISS:n ympäristövastuusta

Asiakkaiden vastuutavoitteiden tukeminen

ISS:n palveluilla on suora yhteys asiakkaiden yritysvastuutavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. ISS suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen kiinteistön ylläpito-, siivous-, ruokailu-, turvallisuus- ja tukipalvelut niin, että ne parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.

Ekotehokkailla palveluratkaisuilla ISS auttaa kiinteistöjen energiankulutuksen ja jätemäärien vähentämisessä sekä kierrätyksen tehostamisessa. Näin ISS osaltaan tukee kansallisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yhteisen työpaikan pelisäännöt ohjaavat ISS:ää parantamaan työturvallisuutta yhdessä asiakkaan kanssa.

Lue lisää ISS:n palveluista

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

ISS:n 8 000 työntekijää mahdollistaa turvalliset, terveelliset ja siistit toimitilat sekä kiinteistöt yrityksille ja julkisille organisaatioille. ISS:n työn kädenjälki näkyy suomalaisten arjessa maanlaajuisesti.

ISS on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista, joka tarjoaa työpaikkoja monipuolisesti eri ammatti- ja henkilöstöryhmille. ISS:llä on tärkeä rooli erityisesti maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä. Lisäksi ISS on yksi Suomen suurimmista kesätyöpaikkoja tarjoavista yrityksistä; ISS rekrytoi joka kesä noin 1 000 kesätyöntekijää eri puolilla maata.

ISS:n strategiana on tuottaa palvelut mahdollisuuksien mukaan omana tuotantona tai tarvittaessa yhteistyössä valikoitujen alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. Näin kontrolli ja vaikutusmahdollisuudet kokonaistoimintaan ja tilaajaketjuun pysyvät mahdollisimman suurina.

ISS:llä on tärkeä rooli erityisesti maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä.

ISS:n yritysvastuuohjelma kokoaa ISS:n päivitetyt vastuullisuusteemat ja määrittää niille keskeiset menestystekijät. Se ohjaa toimintaa, ja sen avulla voidaan keskittää toimintaa oikeisiin asioihin. Ohjelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Tavoite Menestystekijä Tilanne 2017 lopussa
ISS – vastuullinen kumppani
Päämäärä: Toimimme eettisesti, läpinäkyvästi ja tehokkaasti
Toimimme vastuullisesti kaikissa tilanteissa. Perehdytämme ja koulutamme henkilöstöämme vastuullisiin toimintatapoihin.

Uusien toimihenkilöiden ja työntekijöiden perehdytykseen sisältyy ISS Code of Conduct.

Perehdytysohjelma on globaalin ISS-standardin mukainen.

Ihmiset ovat voimavaramme
Päämäärä: Haluamme olla alan halutuin työpaikka
Hyvällä esimiestyöllä hyvinvointia henkilöstölle. Työyhteisötutkimukset (Our People Survey OPS) johtavat kehittäviin toimenpiteisiin. Henkilöstömme sitoutumisesta kertova suositteluindeksi (eNPS) on vahvalla tasolla +31.
Työkykyämme ylläpidetään ja työuriamme pidennetään. Varhaisen tuen mallin ja tuetun työhönpaluun avulla pidämme huolta henkilöstöstä. ISS Palveluiden sairauspoissaoloprosentti on laskenut 4,5 prosenttiin. Keskimääräinen eläköitymisikä on noussut 63,9 vuoteen.
Henkilöstöä kannustetaan ja palkitaan.

Omena-ohjelmalla palkitaan erinomaisesta asiakaspalvelusta.

Palvelukulttuurin muutosta tukee SWAHT-koulutus esimiehille ja työntekijöille.

Omena-ohjelma: vuonna 2017 palkitsimme 71 kuukausivoittajaa liiketoimintayksiköissämme. Palkitsemista ehdotettiin liki 324:lle palvelun ammattilaiselle. Vuoden 2017 voittajaksi valittiin palvelupäällikkö Antti Aho.

SWAHT-valmennuksiin on osallistunut 2 457 esimiestä ja työntekijää.

Nolla tapaturmaa.

Työturvallisuus on systemaattista työtä.

Tapaturmattomuus saavutetaan välittämisen kulttuurilla.

Tapaturmataajuus parani 25 prosenttia. Työturvallisuusperehdytystä tehostettiin verkkokoulutuksella. Suunta 100 -kortti lanseerattiin kaikille vakiovarusteeksi muistuttamaan riskien tunnistamisesta ennen työn aloitusta. Saimme OHSAS 18001 -sertifikaatin merkkinä työturvallisuusjohtamis­järjestelmän kehittämisestä.

Lue lisää työturvallisuudesta luvusta 2.4.4

Varmistamme osaavan henkilöstön riittävyyden liiketoiminnassamme. Resursointi on suunnitelmallista, koulutusohjelmat ja urapolut kattavia. Lähes 300 ISS:läistä on vaihtanut työtehtäviä ISS:n sisällä, ja yli 300 on osallistunut ammatilliseen oppisopimuskoulutukseen.
vastuunottoa ympäristöstä
Päämäärä: Luomme ekotehokasta huomista
Kehitämme materiaali- ja energiatehokkuutta. Ekotehokkaat kiinteistöpalvelut.

Otimme siivouspalveluissa käyttöön ultrapuhtaan veden, joka vähentää kemikaalikuormaa ja ympäristöriskejä sekä parantaa sisäilmaa ja työterveyttä. Ultrapuhtaalla vedellä pystymme korvaamaan ylläpitosiivouksen aineita.

Otimme käyttöön lisää i-mop-siivouskoneita, jotka säästävät vettä ja energiaa, nopeuttavat siivousta ja ovat tehokkaampia.

Jatkoimme siivouspalveluissa 100-prosenttisesti biohajoavista raaka-aineista valmistettujen aineiden käyttöä.

Siivouspalveluissa käytettävien ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus ostoista on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2017 niiden osuus kaikista siivouksen ostoista oli 47,4 prosenttia.

Toteutimme kiinteistöpalveluita asiakkaille biodiversiteetti ja ekosysteemit huomioiden.

Lue lisää palveluidemme ympäristövastuusta luvusta 3.2

Vahva asiantuntijuus energianhallinnassa ja kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämisessä.

ISS toteutti useita energiansäästöhankkeita yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Lue lisää asiakaskohtaisista projekteista ja energianhallintapalveluista luvusta 4.2

Kiertotalouden edistäminen.

Toimitiloistamme syntyvien jätteiden kierrätysprosentti oli 59. Hyötykäyttöaste oli 100 prosenttia vuonna 2017.

Lue lisää luvusta 3.3.2

Sidosryhmien ympäristövastuu.

Järjestimme asiakkaillemme ajankohtaisia energiatehokkuuteen ja jätehuoltoon liittyviä kampanjoita ja teemapäiviä.

Toteutimme säännöllisesti henkilöstömme ympäristötietoisuutta parantavia ympäristöaiheisia koulutuksia mm. jätteiden lajittelusta ja vaarallisten jätteiden hallinnasta.

yhteiskunnallinen toimija
Päämäärä: Rakennamme vastuullista Suomea
Vastustamme harmaata taloutta.

Toimittajiemme tulee kuulua Tilaajavastuu. fi-palveluun.

Noudatamme rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

Kaikki ISS:n sopimustoimittajat kuuluvat Tilaajavastuu.fi-palveluun vuoden 2014 jälkeen.
Kannamme yhteiskuntavastuuta tarjoamalla yhdenvertaiset työllistymismahdollisuudet kaikille.

Olemme mukana työllistymistä tukevissa valtakunnallisissa hankkeissa, esim. Nopsa 2.

Kaikki avoimet työpaikat julkaistaan sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Työllistämme noin 75 kansallisuutta.
Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden. Toimimme hankintakriteerien mukaisesti ja valvomme toimittajien laatua.

Sopimustoimittajamme hyväksyvät ISS Palveluiden toimintapolitiikan, ISS:n toimittajan menettelytapasäännöt sekä ISS:n korruption vastaiset periaatteet.

Kaikissa 2014 ja sen jälkeen tehdyissä sopimuksissa on liitteenä toimittajan täyttämä HSEQ-kysely.

Keräämme keskitetysti ISS:n intranetiin tietoa toimittajien laadusta. Tieto on kaikkien ISS:läisten nähtävissä.